Bonjour ! Bienvenue...

Vous devez ajouter du contenu dans la section "à propos" dans les options du thème.

14 mai 2016 ~ 0 Commentaire

Boat prices

การรับส่งข้อผูลของไอโฟนเครื่องแรกนั้นเป็นไปอย่างเชื่องข้าน่ารำคาญ บนเครือข่ายเซลลูล่าร์มาตรฐานของเอพีแอนต์ที (EDGE) แอปเปิลได้แก้ ปัญหานี้ด้วยการออก’ไอโฟน3จีมาเมื่อ’วันที่ 9 มีถุนายน 2008 ในขายเรือตกปลาทะเลมือสองการนำเสนอ จ๊อบล้บอกว่าไอโฟนใหม่เร็วกว่า EDGE 2.8 เท่า แต่เขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เขานำตัวเลขนี้มาอธิบายในแบบที่นักท่องเน็ตทั่วไปจะเข้าใจและชมชอบได้ เขาเปรียบเทยบของเก่ากับของใหม่ให้เห็นกันจะๆ ด้วยการโหลดข้อผูลจาก เว็บไซต์ของเนชั่นแนลจีโอกราฟิก (National Geographic) ผ่านเครือข่าย EDGE และเครือข่ายรจี ที่มีความเร็วสูง EDGE ใช้เวลาห้าสิบเก้าวินาที   ส่วน3จีใช้เวลาเพียงแค’ยี่สิบเอ็ดวินาทีเท่านั้น แอปเปิลยังมโบนัสแถมให้กับ ลูกค้าด้วยการลดราคาลงมาอีกด้วย ตามคำของจ๊อบต์ ลูกค้าจะได้รับโทรศัพท์ที่มีความเร็วเป็นลองเท่าใน ราคาเพียงแค่ครื่งเดียว ผู้นัาเสนอทั่วไปจะพ่นตัวเลขต่างๆ ออกมาจากปาก โดยไม่ได้คำนึงถึงบริบทรอบข้างเลย แล้วคดเอาเองว่าผู้ฟังจะตื่นเต้นกับ ตัวเลขเหล่านี้ ส่วนจ๊อบสํนั้น!ดีว่าตัวเลขอาจมีความหมายกับแพ่นพันธุแท้ ส่วนใหญ่ แต่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่แล้วตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มี ความหมายอะไรเลย ตลาด ซื้อขาย เรือ ประมง มือ สอง    จ๊อบลํจึงทำให้ตัวเลขของเขามีความหมายเฉพาะ เจาะจง ตรงประเด็น และสอดรับกับบริบท   เราลองมาดูตัวอย่างการใช้ตัวเลขอย่างเฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น […]

26 avril 2016 ~ 1 Commentaire

Bonjour tout le monde !

Bienvenue sur unblog.fr, vous venez de créer un blog avec succès ! Ceci est votre premier article. Éditez ou effacez le en vous rendant dans votre interface d’administration, et commencez à bloguer ! Votre mot de passe vous a été envoyé par e-mail à l’adresse précisée lors de votre inscription. Si vous n’avez rien reçu, […]

Velay ô Vivarais Royal |
Mon BLOG sur l'Histoire |
Jennialogie |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | Légende Urbaine
| Mabibliothèque
| Lefleuvedeleternite